Miljöpolicy

Vi väljer alltid ett färgsystem som är leverantörens bästa miljöval, och vi har väl fungerande system och rutiner som gör det enkelt att separera miljöfarligt avfall och att ta hand om restprodukter och emballage.

Vi utför våra arbeten med arbetsätt och material som minimerar miljöpåverkan och maximerar kvaliten.

Ansvar för kvalitet och miljöfrågor ska vara ett ledord för Henrik Lång Måleri.